PADEPOKAN LORAM


Serat JayaBaya 161-165

Posted in Naskah Kuno oleh hamba pada 15 Januari 2010
Tags: ,

Serat Jayabaya 161-165

161.

dunungane ana sikil redi Lawu sisih wetan

wetane bengawan banyu

andhedukuh pindha Raden Gatotkaca

arupa pagupon dara tundha tiga

kaya manungsa angleledha

asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah Timur

sebelah timurnya bengawan

berumah seperti Raden Gatotkaca

berupa rumah merpati susun tiga

seperti manusia yang menggoda

162.

akeh wong dicakot lemut mati

akeh wong dicakot semut sirna

akeh swara aneh tanpa rupa

bala prewangan makhluk halus padha baris, pada rebut benere garis

tan kasat mata, tan arupa

sing madhegani putrane Bethara Indra

agegaman trisula wedha

momongane padha dadi nayaka perang

perange tanpa bala

sakti mandraguna tanpa aji-aji

banyak orang digigit nyamuk,

mati banyak orang digigit semut, mati

banyak suara aneh tanpa rupa

pasukan makhluk halus sama-sama berbaris, berebut garis yang benar

tak kelihatan, tak berbentuk

yang memimpin adalah putra Batara Indra,

bersenjatakan trisula wedha

para asuhannya menjadi perwira perang

jika berperang tanpa pasukan

sakti mandraguna tanpa azimat

163.

apeparap pangeraning prang

tan pokro anggoning nyandhang

ning iya bisa nyembadani ruwet rentenging wong sakpirang-pirang

sing padha nyembah reca ndhaplang,

cina eling seh seh kalih pinaringan sabda hiya gidrang-gidrang

bergelar pangeran perang

kelihatan berpakaian kurang pantas

namun dapat mengatasi keruwetan orang banyak

yang menyembah arca terlentang

cina ingat suhu-suhunya dan memperoleh perintah, lalu melompat ketakutan

164.

putra kinasih swargi kang jumeneng ing gunung Lawu

hiya yayi bethara mukti, hiya krisna, hiya herumukti

mumpuni sakabehing laku

nugel tanah Jawa kaping pindho

ngerahake jin setan

kumara prewangan, para lelembut ke bawah perintah saeko proyo

kinen ambantu manungso Jawa padha asesanti trisula weda

landhepe triniji suci

bener, jejeg, jujur

kadherekake Sabdopalon lan Noyogenggong

putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu

yaitu Kyai Batara Mukti, ya Krisna, ya Herumukti

menguasai seluruh ajaran (ngelmu)

memotong tanah Jawa kedua kali

mengerahkan jin dan setan

seluruh makhluk halus berada dibawah perintahnya bersatu padu

membantu manusia Jawa berpedoman pada trisula weda

tajamnya tritunggal nan suci

benar, lurus, jujur

didampingi Sabdopalon dan Noyogenggong

165.

pendhak Sura nguntapa kumara

kang wus katon nembus dosane

kadhepake ngarsaning sang kuasa

isih timur kaceluk wong tuwa

paringane Gatotkaca sayuta

tiap bulan Sura sambutlah kumara

yang sudah tampak menebus dosa

dihadapan sang Maha Kuasa

masih muda sudah dipanggil orang tua

warisannya Gatotkaca sejuta

mugi saged migunani kagem panjenengan sedåya lan Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: